Hakkımızda

Ece Kaan Tur.Tic.Ltd.Şti. tarafından 2004 yılında kurulan ve halen faaliyetlerine devam eden sognotour Seyahat Acentası 3.sektör de uzun süren deneyim ve becerilerini de topluma kazandırmak için 2009 yılından beri sognosocial olarak Ülkemizin gelişime açık tüm bölgelerinde yerel halkın katılımıyla birlikte başta kırsal da turizm ve diğer potansiyellerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Projeler de bölgelerin saklı kalmış doğal ve kültürel değerlerinin ortaya çıkarılması, bu değerlerin öncelikle bölge halkı tarafından bilinip korunması , geliştirilmesi,alternatif geçim kaynağı olarak sunulması yerel halk da farkındalık yaratılarak bölgenin geniş kitlelere hizmet vermesi hedeflenmektedir.

Bu amaçlarla da Kalkınma Ajansları,AB fonları,Özel sektör desteği ile Belediye ,Kooperatif,dernek ve vakıflar adına projeler hazırlanıp,uygulanmaktadır.

Aynı paralelde kurumsal sosyal sorumluluk deneyimlerini de sponsorluk faaliyetleri ,STK lar ve özel sektör de yönetim danışmanlığı hizmetleri de vermekte ;proje bazında çalışarak; çeşitli konulardaki çalıştay,kongre,zirve gibi ihtisas organizasyonlarında görev almaktadır.

HİZMETLERİMİZ

 • Kırsal Turİzm

  Kırsal turizm, günümüzde dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan bir turizm türüdür. Kırsal turizmin bu denli yaygınlaşmasında; turizmde yeni arayışlar, turistlerin beklentilerindeki değişmeler, yeni yerlerin ve yerel kültürlerin keşfine duyulan ilginin artışı, kitle turizmine tepkiler rol oynadığı gibi, özellikle de kırsal turizmin kırsal kalkınmada bir araç olarak görülmesi, giderek daha fazla önem kazanmasını beraberinde getirmiştir.

  Kırsal turizmin yerel boyutta kırsal kadına istihdam sağlayarak, yerel ekonomileri canlandırarak ve göçü önleyerek sosyo-ekonomik kırsal kalkınmaya katkı vermektedir. Ayrıca, kırsal kültürün yok olmasını önlemekte, doğal çevrelerin korunmasına destek vermekte, diğer turizm türleriyle kolaylıkla bütünleşebilmekte, turizmin on iki ay yapılabilmesine fırsat tanımakta, küçük gruplarla yapılarak kitlesel turizme yol açmamaktadır.

  Kırsal turizmin bütün bu yararları göz önüne alındığında, Türkiye'de de planlı ve kontrollü biçimde mutlaka uygulanması gerektiği gözler önüne serilmektedir.  Proje / Sponsorluk Talep Formu
 • KSS ve Sponsorluk

  Ülkemizin ekonomik ve kültürel hayatına olduğu kadar sosyal gelişimine de katkıda bulunmayı hedefleyen sognosocial, özellikle tarım,çevre ve eğitim gibi farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirilmesinde 3.sektör, kamu ve özel sektöründe çeşitli işbirliklerinde bulunarak organizasyonlar düzenlemek de ,projeler gerçekleştirmek ve sponsorluk çalışmalarında bulunmaktadır.

  sognosocial Sosyal Projeleri'nde bölgesel sürdürülebilir insani gelişme projesi olarak ele almak ve insanı kalkınmanın odağına yerleştirmek hedeftir. Bu çerçevede hedef, salt ekonomik büyüme olarak görülmeyip, bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak ele alınmaktadır. Bu hedefe ulaşmak sognosocial projelerini genel de sosyal dönüşüm projesi olarak görmeyi ve bu dönüşümü gerçekleştirirken toplum katılımı, kalkınmada eşitlik ve adillik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ilkelerine bağlılığı gerektirmektedir. Bu bakış açısı ile özel ve tüzel kişi ve kurumlarla sosyal amaçlı projeler geliştirilmek için kuruluşumuz Kurumsal Sosyal Sorumlulk departmanlarının danışmanlığını yapmaktadır.  Proje / Sponsorluk Talep Formu
 • Kalkınma Ajansları

  Kalkınma Ajansları,Ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK'ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.  Proje / Sponsorluk Talep Formu
 • AB Fonları

  sognosocial olarak Avrupa Birliği'ne sunacağınız tüm hibe programları projeleri için yazım ,takip ve uygulama işlemleriniz de hizmetinizdeyiz.  Proje / Sponsorluk Talep Formu
 • Proje Danışmanlığı

  sognosocial,tüm özel ve tüzel şahıs ve şirketler ile Vakıflar ,Dernekler adına Kalkınma amaçlı her projeniz için proje yazımı,başvurusu,takibi ve uygulaması için hizmetinizdedir.ve münferit olarak şahıslar adına 8 kişi ve üzeri her türlü gezi ve tatil organizasyonlarınızda hizmetinizdedir.  Proje / Sponsorluk Talep Formu
 • STK Yönetİmİ ve Danışmanlığı

  Değişik sivil toplum örgütleri ile özel sektör arasında köprü vazifesi yapan kuruluşumuz proje bazında/dönemlik olarak STK yönetim ve sosyal projeler danışmanlığı konularında uzman destek sağlamaktadır.  Proje / Sponsorluk Talep Formu
image

İletİşİm

BİZE ULAŞIN


Anadoluhisarı, Göksu Atatürk Cd.
No:29A Beykoz / İstanbul

M: bedriyemeltem@gmail.com
T: + 90 (216) 465 77 77
F: + 90 (216) 465 77 78